انواع ترانسدیوسر جریان و ترانس جریان LEM از ۲۰۰۰ آمپر الی ۱۰ آمپر و انواع ماژول و آی سی هال افکن جهت سنسور انالوگ transduser hall effect

ترانس جریان های LEM سوئد در جریان ها و شکل های مختلف و ماژول های مختلف هال افکن
Ttansduser , hall effect , سنسور جران , سنسور دقیق جریان dc , سنسور آنالوگ ماژول هال افکت ,
مشاهده آگهی: انواع ترانسدیوسر جریان و ترانس جریان LEM از ۲۰۰۰ آمپر الی ۱۰ آمپر و انواع ماژول و آی سی هال افکن جهت سنسور انالوگ transduser hall effect